Vilkår og Betingelser

 1. AVTALEN
 2. PARTENE
 3. KJØP AV BILLETT BOOKING OG BESTILLING
 4. BETALINGSVILKÅR OG PRIS
 5. AVBESTILLINGER OG REFUSJON
 6. KUNDENS ANSVAR & FORPLIKTELSER
 7. AKSEPT AV RISIKO
 8. FORSIKRING
 9. KLAGER
 10. PERSONVERNERKLÆRING
 11. LOVVALG OG VERNETING

1. AVTALEN

Disse vilkårene er en del av den avtalen du/dere inngår med «til Svartisen AS» ved kjøp av billett eller bekreftet bestilling til en av våre turer eller arrangement.

Ved bestilling av tur eller arrangement fra oss og ved bruk av vår nettside, bekrefter du at du har lest og godtatt våre vilkår og betingelser. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider om ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. PARTENE

Selger er:

til Svartisen AS
Steingårdsveien 8
8149 Neverdal
post@tilsvartisen.no
Org nr: 926 767 054

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen eller kjøpet, og betegnes som kjøper/kjøperen.

3. KJØP AV BILLETT, BOOKING OG BESTILLING

Avtalen som inngås er bindende for begge parter når kjøper har kjøpt billett eller har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillings-løsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Billett for ruteruter gjøres når kjøper kommer ombord i båten. Booking eller bestilling via nettsiden vår, per e-post, telefon eller via annet utsalgssted (herunder hotellresepsjon, reisebyrå eller tredjeparts nettside hvor våre produkter kan bestilles).

Ved påmelding på vegne av flere deltakere er kjøper ansvarlig for å formidle vilkår og betingelser til den enkelte deltaker og står ansvarlig for betaling. Kjøper må være over 18 år for å gjøre en bestilling.

4. BETALINGSVILKÅR OG PRIS

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, gebyrer og tilleggskostnader.

Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Chartring og dagsturer

For charterturer skal hele beløpet innbetales før turen starter. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som turen gjennomføres.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt når turen er gjennomført. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

For annonserte dagsturer betales billett ombord

Ruteturer med Isprins

For oppsatte ruteturer betales tur-retur billett ved ombordstigning.

5. AVBESTILLING & REFUSJON

Kjøper har rett til å avbestille turer bestilt på forhånd. Avbestilling fra kjøper må skje per epost til selger på post@tilsvartisen.no. Dato/tid for avbestilling er dato/tid for når eposten ble sendt til oss.

No-show / manglende oppmøte

Hvis kjøper ikke møter opp til avtalt tid og sted på bestilt tur gis ingen refusjon. Dette gjelder også hvis kjøper møter opp for sent, uten å ha gitt beskjed (og fått aksept fra «til Svartisen AS» for forsinkelsen).

Kansellering og endringer gjort av selger

Det er lite sannsynlig, men «til Svartisen AS» forbeholder seg retten til å avlyse og gjøre endringer på våre turer og arrangement som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Hvis slik kansellering eller endring blir nødvendig plikter vi å varsle kjøper så raskt som mulig.

Eksempler på forhold som kan kreve avlysning eller endringer fra oss:

 • For få deltakere
  For de fleste turer utenom fastsatte ruteturer er det satt et minimum antall deltakere. Hvis minste antall deltakere for en tur ikke nås vil vi ha mulighet til å avlyse turen.
 • Værforhold
  Ved dårlig vær eller dårlige forhold på planlagt tur vil vi kunne endre og avlyse en tur
 • Sykdom, skade e.l hos mannskap
  Mannskap kan bli syke og skadet, hvis dette skjer på en tur du har bestilt vil vi gjøre hva vi kan for å skaffe en stedfortreder med tilsvarende kompetanse. Hvis vi ikke klarer å gjennomføre planlagt tur som følge av sykdom eller skade hos guide/turleder vil du får refundert hele det innbetalte beløp.
 • Skade på fartøy og tekniske problemer
  Fartøy og utstyr kan bli skadet, hvis dette skjer på en tur du er med på vil vi gjøre hva vi kan for å skaffe alternativer. Hvis vi ikke klarer å gjennomføre avtalte turer som følge av skade eller tekniske problemer vil du få refundert hele det innbetalte beløp.
 • Force majeure
  Ved hendelser utenfor vårt herredømme som feks brann, ekstremvær, naturkatastrofe ol. har vi rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

6. DITT ANSVAR

Du plikter å gjøre deg kjent med våre betingelser, beskrivelsene til den enkelte tur og arrangement.

Plikt til å informere om egen helse og forutsetninger

Du plikter å forsikre deg om at du har forutsetninger for deltakelse på våre turer. Alle deltakere må informere oss/mannskap om helsemessige forhold, sykdommer eller plager som kan ha betydning for egen og andres sikkerhet på turen.

Plikt til å følge anvisninger gitt av skipper/mannskap/arrangementsansvarlig

Det overordnede ansvaret for sikkerheten på våre turer ivaretas av skipper og eventuelt mannskap. For at denne skal være i stand til å ivareta sikkerheten på turer i vår regi forplikter du deg til å følge alle anvisninger gitt av oss og/eller guide og turleder.

7. AKSEPT AV RISIKO

Deltakelse på våre turer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Vi jobber systematisk med å minimere risiko, men det vil alltid være en gjenværende risiko ved å delta på våre turer og arrangement.

Som deltaker på våre turer må du være klar over, og akseptere denne potensielle risikoen. Ved kjøp av våre tjenester aksepterer du denne risikoen.

Vi påtar oss ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade forårsaket av reisende, deres handlinger eller som skyldes årsaker utenfor vår kontroll (Force majeure) med mindre uhellet eller ulykken skyldes grov uaktsomhet fra vår side.

8. FORSIKRING

Forsikring for den enkelte deltaker er ikke inkludert i våre turer og arrangement.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Vi tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre turer og arrangement. Vi anbefaler at du som reisende selv sørger for nødvendig reise- og ulykkesforsikring og sjekker om disse dekker aktiviteten du deltar på.

9. KLAGER OG KLAGEFRIST

Klage over eventuelle mangler i forbindelse med våre tjenester må straks fremmes «til Svartisen AS». I motsatt fall mister du retten til å klage. For øvrig må klage være fremsatt skriftlig innen rimelig tid.

Klager kan leveres skriftlig direkte til mannskap på våre fartøy, per epost til post@tilsvartisen.no eller postadresse «til Svartisen AS», Steingårdsveien 8, 8149 Neverdal,

10. PERSONVERNERKLÆRING

Her forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi gjør dette, hva disse opplysningene til og hvordan du kan få innsyn, rette og slette disse opplysningene.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Ved vanlige ruteturer og annonserte dagsturer samler vi kun anonym statistikk på antall og type reisende.

Ved charterturer registrerer vi navn, postnummer, poststed, telefonnummer og epostadresse og bookinginformasjon.

Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

Vi får opplysninger direkte fra deg når du ønsker tilbud og informasjon på en tur eller arrangement. All informasjon er gitt frivillig av deg enten via e-post, skjemaer på vår nettside eller telefon. Vi henter ikke inn informasjon om deg som bruker fra andre kilder.

Hvorfor samler vi inn informasjon om deg?

Vi bruker dine opplysninger for å kunne gjennomføre de tjenester du har bedt oss om å hjelpe deg med. Vi bruker også informasjonen for kundeadministrasjon, fakturering og regnskap.

Hvordan lagres informasjonen? Sikkerhet

Våre data om deg lagres i epost-systemet vårt. Vi lagrer ingen kundedata lokalt på egne PCer eller medium.

Utveksling av kredittkortinformasjon ved betaling ombord håndteres av vår leverandør av betalingsløsning.

Hvor lenge oppbevarer vi informasjonen om deg?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for.

Deler vi dine personopplysninger med andre?

Vi deler personopplysninger kun til lokale samarbeidsparter og egne guider som skal utføre den turen eller arrangement du har bestilt. Vi deler ikke opplysningene med noen annen tredjepart, med unntak av disse:

 • Vår regnskapsfører
  Hvis du har kjøpt en tjeneste av oss (f.eks tur, arrangement) vil noen av dine data (navn, epost-adresse, adresse) bli lagret hos regnskapsfører som har en plikt (jf Lov om bokføring) til å oppbevare data i en viss periode, deretter vil disse dataene slettes. Personopplysninger som ikke er lagringspliktige vil bli slettet innen 1 mnd.

Du har rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å få innsyn i personopplysninger vi har om deg. Du har rett til å kreve at vi retter personopplysninger vi ev har om deg og at vi kun skal lagre de data som er nødvendige for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for. Hvis vi har personopplysninger om deg, så har du rett til å kreve disse slettet så lenge det ikke er et lovkrav (eks bokføring og regnskap) om lagring.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjons-kapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse når du besøker nettsiden vår.

Når du bruker vår webside samtykker du i at vi kan bruke cookies. Du kan velge å slå av denne funksjonen i nettleseren og slette disse informasjonskapslene som er lagret på din datamaskin.

Kontaktinformasjon

Tlf: +47 959 20 327 | E-post: post@tilsvartisen.no

til Svartisen AS, Steingårdsveien 8, 8149 Neverdal, Org nr 926 767 054

11. LOVVALG OG VERNETING

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal bedriftens eiendoms verneting gjelde. Du aksepterer Salten tingrett som Verneting.